Polityka prywatno艣ci strony meetsprngs.com

1. Informacje og贸lne

Polityka Prywatno艣ci okre艣la spos贸b pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z p贸藕. zm.) oraz ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z p贸藕. zm.)

W艂a艣cicielem strony internetowej meetsprngs.com oraz administratorem danych osobowych jest Krzysztof Gorecki prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Inmarketing Krzysztof Gorecki, z siedzib膮 w Poznaniu, na ul. Wodna 15/14, 61-782, NIP 782-239-46-90, REGON: 367383347, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dane osobowe

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika. Dane osobowe s膮 pozyskiwane podczas wype艂niania formularza kontaktowego oraz innych element贸w temu s艂u偶膮cych. Wykorzystywane s膮 wy艂膮cznie w celu przetwarzania zapytania. Zawarto艣膰 strony internetowej mo偶na przegl膮da膰 bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Ka偶da osoba, kt贸ra udost臋pni艂a swoje dane osobowe ma prawo do:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • Prawo uzyskania kopii danych
 • Prawo do sprostowania / zmiany
 • Prawo do usuni臋cia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • Prawo sprzeciwu wobec innych cel贸w przetwarzania danych
 • Prawo wycofania zgody
 • Prawo do skargi

Wymienione czynno艣ci mo偶na dokona膰 poprzez wys艂anie o艣wiadczenia na adres email: [email protected]

Pozyskane przez administratora dane osobowe s膮 przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

3. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plik贸w cookies. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:

 • tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci (przechowywane s膮 w formie zagregowanej i anonimowej, na czas nieokre艣lony, przez Google Analytics/Google Search Console);
 • okre艣lania profilu u偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w w sieciach reklamowych, w szczeg贸lno艣ci sieciach Google oraz Facebook (maksimum 540 dni od wizyty).

W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.

Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej. Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z operatorem Serwisu reklamodawc贸w oraz partner贸w.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno艣ci tych firm, aby pozna膰 zasady korzystania z plik贸w cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno艣ci Google Analytics. Pliki cookies mog膮 by膰 wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg贸lno艣ci sie膰 Google, do wy艣wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u偶ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog膮 zachowa膰 informacj臋 o 艣cie偶ce nawigacji u偶ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Administrator przetwarza pliki cookies r贸wnie偶 w celach technicznych, np. w celu wykonania kopii zapasowej. Mog膮 one by膰 w贸wczas przechowywane tymczasowo.

4. Zarz膮dzanie plikami cookies

Je艣li u偶ytkownik nie chce otrzymywa膰 plik贸w cookies, mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni膰, a w skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze stron www.

W celu zarz膮dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni偶ej przegl膮dark臋 internetow膮/ system i post臋puj zgodnie z instrukcjami

鈥撀Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry

5. Udost臋pnienie danych

Dane podlegaj膮 udost臋pnieniu podmiotom zewn臋trznym wy艂膮cznie w granicach prawnie dozwolonych. Administrator mo偶e mie膰 obowi膮zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa偶nionym organom na podstawie zgodnych z prawem 偶膮da艅 w zakresie wynikaj膮cym z 偶膮dania.

6. Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia mo偶liwo艣膰 skontaktowania si臋 za pomoc膮 formularzy kontaktowych na stronie www. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezb臋dnych do kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie. U偶ytkownik mo偶e poda膰 tak偶e inne dane w celu u艂atwienia kontaktu lub obs艂ugi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowi膮zkowe jest wymagane w celu przyj臋cia i obs艂ugi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci obs艂ugi. Podanie pozosta艂ych danych jest dobrowolne.

7. Postanowienia ko艅cowe

Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatno艣ci. Osoby udost臋pniaj膮ce swoje dane osobowe obowi膮zuje aktualnie obowi膮zuj膮ca wersja Polityki Prywatno艣ci, dost臋pna na stronie www.meetsprngs.com/polityka-prywatnosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 Prywatno艣ci stosuje si臋 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego.